بازدید مدیران ارشد حراست هلدینگ سرمایه گذاری غدیر

طی بازید مدیران ارشد حراست   هلدینگ سرمایه گذاری غدیر در روز دوشنبه  مورخ 1402/03/08 از پروژه و شرح اقدامات انجام شده توسط سرپرست سایت اظهار امیدواری گردید که با حضور مستمر نمایندگان سهام داران و مسئولین مربوطه و هماهنگی بیشتر و روز افزون بین ارکان پروژه، کلیه موانع اجرایی پیش رو سایت پالایشگاه ستاره سبز سیراف مرتفع گردیده و با مساعدت و حمایتهای مالی از پروژه این شرکت بتواند به پشتوانه پرسنل حرفه ای و مجرب و با تکیه به دانش بالای نیروی انسانی خود و مشاوران و پیمانکاران ، فعالیت ها را در کلیه بخش های گسترش داده و پیشرفت های چشم گیری در احداث و راه اندازی پترو پالایشگاه ستاره سبز سیراف داشته باشد .

Print Friendly, PDF & Email