مدیران ارشد

خانه مدیران ارشد

مدیران ارشد

blank image
محمد شاکری

قائم مقام مدیرعامل

blank image
رضا طالبی

مدیر بازرگانی

blank image
محمد نریمان فرد

مدیر منابع انسانی

blank image
توحید عبدالهی

مدیر مالی

blank image
مصطفی علیپور

مدیر حقوقی و پیمانها

blank image
بابک کاشفی

مدیر سایت

blank image
سیامک امید بیگی

مدیر مهندسی

blank image
مریم ابوالفضلی

رئیس بازرسی فنی

blank image
منصور فردوسی

رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه

Print Friendly, PDF & Email