منصور فردوسی

رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه پتروپالایشگاه ستاره سبز سیراف

Print Friendly, PDF & Email