تماس باما

خانه عکس عملیات خاکی پروژه طرح فراگیر پالایشگاهی سیراف

عملیات خاکی در پروژه طرح فراگیر پالایشگاهی سیراف

طرح فراگیر پالایشگاهی سیراف به عنوان یکی از مهمترین طرحهای وزارت نفت به منظور بستر سازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت نفت و با هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، از سال 1395 در دستور کار قرار گرفته است. در این پروژه بیش از 20 میلیون متر مکعب عملیات خاکی صورت پذیرفته است.

Print Friendly, PDF & Email