سیامک امید بیگی

مدیر مهندسی پتروپالایشگاه ستاره سبز سیراف

Print Friendly, PDF & Email